Lisabonská konvencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Dokument bol zverejnený a podpísaný prvými signatármi 11.4.1997, Slovensko sa k nemu pripojilo 1.9.1999.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole