obhajoba

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejné vystúpenie, ktorým sa preukazuje, že predložená práca spĺňa podmienky kladené na daný druh práce. Obhajoba záverečnej práce sa deje pred skúšobnou komisiou, keďže ide o súčasť štátnej skúšky. Obhajoba rigoróznej práce, dizertačnej práce alebo habilitačnej práce prebieha pred komisiou, ktorej zloženie stanovuje zákon.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole