odborová komisia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Odborová komisia sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom odbore . Vysoké školy môžu na základe dohody vytvárať spoločné odborové komisie. Členmi odborovej komisie sú aj zástupcovia externej vzdelávacej inštitúcie, ak vysoká škola uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s touto inštitúciou.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole