odporúčaný študijný plán

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je pomôckou pre študenta pri voľbe študijného plánu. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, že umožňuje študentovi úspešne skončiť štúdium daného študijného programu v rámci štandardnej dĺžky štúdia.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole