opakovanie ročníka

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách mohol požiadať študent, ktorý nesplnil podmienky na postup do vyššieho ročníka, o tzv. opakovanie ročníka. V kreditovom systéme štúdia stráca pojem ročník zmysel, pretože absolvovanie predmetu nie je striktne viazané ku konkrétnemu semestru, resp. akademickému roku. Z toho dôvodu stráca zmysel aj opakovanie ročníka.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole