oponent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorej úlohou je posúdiť predloženú prácu a napísať na ňu posudok. Spravidla ide o záverečnú, rigoróznu, habilitačnú alebo doktorskú dizertačnú prácu, ale oponentúra môže byť predpísaná aj pre záverečnú správu o riešení výskumného projektu a pod.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole