organizačný poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy vysokej školy, pozri vnútorné predpisy fakulty

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole