orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia pre študentov. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole