únia učiteľských fakúlt

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Občianske združenie fakúlt pripravujúcich učiteľov. Vzniklo v roku 1994 za účelom spoločného postupu pri riešení špecifických problémov učiteľských študijných odborov.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole