UNICA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Institucional Network of the UNIversities from the CApitals of Europe - združenie viac ako 30 univerzít v hlavných mestách Európy. Vzniklo v roku 1990 za účelom podpory spolupráce európskych univerzít v rozvíjaní zásad bolonského procesu a vytváraní spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole