UTV

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Univerzita tretieho veku. Poskytuje starším ľuďom záujmové, nekvalifikačné štúdium. Pri Univerzite Komenského v Bratislave vznikla UTV v roku 1990, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992, postupne vznikali univerzity tretieho veku aj na ďalších vysokých školách na Slovensku.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole