uznávanie dokladov o vzdelaní

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Rozumie sa tým uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou za rovnocenný s dokladom vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. Právo uznávať doklady o vzdelaní majú vysoké školy a Ministerstvo školstva SR.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole