E

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:08)
pozri klasifikačná stupnica

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole