Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

E

E

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:08)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: E

ECTS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European Credit Transfer System - európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt programu Erasmus, ktorý sa ujal a rozšíril prakticky do celej Európy. Iné modifikácie: CATS (Credit Accumulation and Transfer System - systém akumulácie a prenosu kreditov) alebo EUROCATS.
Entry link: ECTS

EFOS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European Federation of Older Students - Európska federácia starších študentov.
Entry link: EFOS

emeritný profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri profesor
Entry link: emeritný profesor

Erasmus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri Socrates
Entry link: Erasmus

EUA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European University Association - Asociácia európskych univerzít. Hlavná organizácia združujúca európske univerzity a národné rektorské konferencie. Jej hlavnou zámerom je podpora jednotného systému vysokoškolského vzdelávania v Európe.
Entry link: EUA

EUCEN

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European Universities Continuing Education Network - Sieť európskych univerzít ďalšieho vzdelávania.
Entry link: EUCEN

EUNIS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European University Information System - Európsky univerzitný informačný systém. Na Slovensku pôsobí EUNIS Slovakia, združenie, ktoré je súčasťou EUNISu.
Entry link: EUNIS

EURAG

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Nezisková európska organizácia združujúca starších ľudí za účelom skvalitňovania ich života. Jej významnou aktivitou je podpora celoživotného vzdelávania.
Entry link: EURAG

evaluácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces hodnotenia (napr. výučby) zameraný na zlepšenie kvality evaluovanej inštitúcie alebo jej jednotlivej činnosti. Môže sa konať formou vnútornej alebo externej evaluácie. V evaluačnom procese by mala evaluačná skupina analyzovať silné a slabé stránky inštitúcie a vypracovať záverečnú správu.
Entry link: evaluácia


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO