Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

N

nadväznosť predmetov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
V kreditovom systéme štúdia existuje obmedzenie, že študent si nemôže zapísať predmet, ktorý vyžaduje vedomosti alebo zručnosti získané absolvovaním iného predmetu. Pri zostavovaní svojho študijného plánu teda musí študent rešpektovať nadväznosť predmetov.
Entry link: nadväznosť predmetov

národný koordinátor ECTS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, poverená Európskou komisiou koordináciou implementovania systému ECTS na vysokých školách v konkrétnej krajine.
Entry link: národný koordinátor ECTS

neuniverzitné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: neuniverzitné vysoké školy

nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Do systému vzdelávania sú zapojené aj inštitúcie, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu (externé vzdelávacie inštitúcie). Napr. doktorandské štúdium býva často realizované v spolupráci vysokej školy a Slovenskej akadémie vied.
Entry link: nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

nostrifikácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri uznávanie dokladov o vzdelaní
Entry link: nostrifikácia