Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

H

habilitačné konanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu docent docent.
Entry link: habilitačné konanie

harmonogram štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časový plán, podľa ktorého prebieha výučba a s ňou spojené aktivity počas akademického roka.
Entry link: harmonogram štúdia

hodnotenie študijných výsledkov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Hodnotenie študijných výsledkov sa uskutočňuje priebežnou kontrolou vedomostí študenta počas výučbovej časti semestra, alebo skúškou na konci daného obdobia. Kvalitu osvojenia si vedomostí študenta hodnotí vyučujúci známkou pomocou klasifikačnej stupnice.
Entry link: hodnotenie študijných výsledkov

honorabilis, pl. -es

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslovenie prorektorov a prodekanov. Z lat. honorabilis - čestný, ctený, vážený.
Entry link: honorabilis, pl. -es

hosťujúci docent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri docent
Entry link: hosťujúci docent

hosťujúci profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri profesor
Entry link: hosťujúci profesor

hymna

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. pozri študentská hymna, 2. ak má vysoká škola svoju hymnu, hrá sa na akademických obradoch za štátnou hymnou.
Entry link: hymna

I

imatrikulácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický obrad, počas ktorého sa novoprijatým študentom vysokej školy odovzdávajú imatrikulačné listy a/alebo výkazy o štúdiu.
Entry link: imatrikulácia

imatrikulačný list

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklad, ktorým vysoká škola potvrdzuje, že sa novoprijatý uchádzač o štúdium stal jej študentom.
Entry link: imatrikulačný list

index

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri výkaz o štúdiu
Entry link: index


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO