Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

K

kredity

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na ich absolvovanie. Pozri tiež kreditový systém štúdia.
Entry link: kredity

kvalifikácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej zložitej práce v povolaní; jeho súčasťou sú odborné vzdelávanie a odborná prax.
Entry link: kvalifikácia

kvestor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden z vedúcich zamestnancov verejnej vysokej školy, ktorý je podriadený priamo rektorovi a ktorý zabezpečuje hospodársky a administratívny chod vysokej školy.
Entry link: kvestor

L

laboratórne cvičenie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri cvičenie
Entry link: laboratórne cvičenie

laudatio

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr.h.c.).
Entry link: laudatio

lektor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: lektor

lektorát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Výučbová súčasť vysokej školy alebo fakulty zameraná spravidla na cudzojazyčnú prípravu študentov.
Entry link: lektorát

Lisabonská konvencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Dokument bol zverejnený a podpísaný prvými signatármi 11.4.1997, Slovensko sa k nemu pripojilo 1.9.1999.
Entry link: Lisabonská konvencia

M

magister

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. akademický titul, 2. absolvent magisterského štúdia
Entry link: magister

magisterské štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: magisterské štúdium


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO