Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

A

ArtD.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: ArtD.

Asistent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: Asistent

Aula

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Miestnosť určená predovšetkým na vykonávanie akademických obradov.
Entry link: Aula

B

B

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:05)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: B

Bakalár

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) akademický titul (v skratke " Bc."), (2) osoba, ktorej bol udelený akademický titul bakalár
Entry link: Bakalár

bakalárska práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri záverečná práca
Entry link: bakalárska práca

bakalárske štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: bakalárske štúdium

Bc.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Bc.

Beánia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študentská zábava, spravidla nasledujúca po imatrikulácii novoprijatých študentov.
Entry link: Beánia

Bolonská deklarácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Výsledkom spoločného stretnutia 29 ministrov zodpovedných za vzdelávanie (vrátane ministra školstva SR), konaného 19. júna 1999 v Boloni bolo vyhlásenie, nazývané bolonská deklarácia. Určuje rámcovo smery, ktorými sa má uberať vytváranie tzv. spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru. Hlavnými zámermi bolonskej deklarácie sú prijať systém transparentných a porovnateľných akademických hodností, zaviesť pregraduálny a graduálny stupeň vysokoškolského vzdelávania, zriadiť kreditový systém štúdia, podporiť študentskú mobilitu, zlepšiť spoluprácu pri hodnotení kvality vzdelávania.
Entry link: Bolonská deklarácia


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO