Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
  VŠETKO

Z

zhromažďovanie (akumulácia) kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kredity
Entry link: zhromažďovanie (akumulácia) kreditov

zmluva o štúdiu (learning agreement)

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jeden zo základných dokumentov, ktorý sa vyhotoví pri uskutočňovaní študentskej mobility. Uzatvára sa medzi vysielajúcou vysokou školou, prijímajúcou vysokou školou a študentom. Študent sa zaväzuje, že na prijímajúcej vysokej škole absolvuje vybrané predmety, prijímajúca vysoká škola sa zaväzuje, že študentovi umožní výučbu týchto predmetov a vysielajúca vysoká škola, že uzná študentom absolvované predmety, vrátane ich kreditového ohodnotenia. (Vzor zmluvy je uvedený v [3]).
Entry link: zmluva o štúdiu (learning agreement)


Stránka: (Predchádzajúci)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32
  VŠETKO