Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO

D

doklady o štúdiu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklady o štúdiu sú preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) a výpis výsledkov štúdia (§ 67/1.)
Entry link: doklady o štúdiu

doktorand

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študent 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Entry link: doktorand

doktorandské štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: doktorandské štúdium

doktorská dizertačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri DrSc.
Entry link: doktorská dizertačná práca

doktorské štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: doktorské štúdium

Dr.h.c.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doctor honoris causa - čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vysokej školy rozšírenej o vedecké rady fakúlt. Udeľovanie titulu Dr.h.c. patrí medzi akademické obrady.
Entry link: Dr.h.c.

DRC

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Danube Rector's Conference - konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z iniciatívy rektorov univerzít v Ulme, Linzi, Viedni a Budapešti a postupne sa rozšírila na 13 krajín a 44 vysokoškolských ustanovizní.
Entry link: DRC

DrSc.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedecká hodnosť "doctor scientiarum" v skratke "DrSc"; udeľuje ju vedecká rada verejnej vysokej školy po úspešnom obhájení doktorskej dizertačnej práce.
Entry link: DrSc.

druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijné programy druhého stupňa a študijné programy spájajúce prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú magisterský študijný program, inžiniersky študijný program a doktorský študijný program. (§ 2/5)
Entry link: druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania

E

E

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:08)
pozri klasifikačná stupnica
Entry link: E


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  32  (Ďalší)
  VŠETKO