Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

H

habilitácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent, (2) obhajoba habilitačnej práce pred habilitačnou komisiou a členmi vedeckej rady fakulty.
Entry link: habilitácia

habilitačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce.
Entry link: habilitačná práca

habilitačné konanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu docent docent.
Entry link: habilitačné konanie

harmonogram štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časový plán, podľa ktorého prebieha výučba a s ňou spojené aktivity počas akademického roka.
Entry link: harmonogram štúdia

hodnotenie študijných výsledkov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Hodnotenie študijných výsledkov sa uskutočňuje priebežnou kontrolou vedomostí študenta počas výučbovej časti semestra, alebo skúškou na konci daného obdobia. Kvalitu osvojenia si vedomostí študenta hodnotí vyučujúci známkou pomocou klasifikačnej stupnice.
Entry link: hodnotenie študijných výsledkov

honorabilis, pl. -es

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslovenie prorektorov a prodekanov. Z lat. honorabilis - čestný, ctený, vážený.
Entry link: honorabilis, pl. -es

hosťujúci docent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri docent
Entry link: hosťujúci docent

hosťujúci profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri profesor
Entry link: hosťujúci profesor

hymna

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. pozri študentská hymna, 2. ak má vysoká škola svoju hymnu, hrá sa na akademických obradoch za štátnou hymnou.
Entry link: hymna