Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

I

imatrikulácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Akademický obrad, počas ktorého sa novoprijatým študentom vysokej školy odovzdávajú imatrikulačné listy a/alebo výkazy o štúdiu.
Entry link: imatrikulácia

imatrikulačný list

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklad, ktorým vysoká škola potvrdzuje, že sa novoprijatý uchádzač o štúdium stal jej študentom.
Entry link: imatrikulačný list

index

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri výkaz o štúdiu
Entry link: index

informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Každá verejná vysoká škola je povinná vypracovať a zverejniť informáciu o možnostiach štúdia na vysokej škole. Štruktúru tejto informácie určuje [3].
Entry link: informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole

informačný list predmetu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Obsahuje základné údaje o predmete. Vzor informačného listu pozri v [3].
Entry link: informačný list predmetu

Ing.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Ing.

Ing. arch.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Ing. arch.

insígnie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické insígnie a znaky
Entry link: insígnie

inštitút

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ústav, najmä vedecký alebo vzdelávací.
Entry link: inštitút

internát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri študentský domov
Entry link: internát


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO