Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

L

laboratórne cvičenie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri cvičenie
Entry link: laboratórne cvičenie

laudatio

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr.h.c.).
Entry link: laudatio

lektor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysokoškolskí učitelia
Entry link: lektor

lektorát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Výučbová súčasť vysokej školy alebo fakulty zameraná spravidla na cudzojazyčnú prípravu študentov.
Entry link: lektorát

Lisabonská konvencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne. Dokument bol zverejnený a podpísaný prvými signatármi 11.4.1997, Slovensko sa k nemu pripojilo 1.9.1999.
Entry link: Lisabonská konvencia