Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

M

magister

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
1. akademický titul, 2. absolvent magisterského štúdia
Entry link: magister

magisterské štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania
Entry link: magisterské štúdium

Magna charta universitatis

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dokument podpísaný rektormi európskych univerzít na stretnutí v Bologni pri príležitosti 900. výročia založenia najstaršej univerzity v Európe. Hovorí sa v ňom o poslaní univerzít, zdôrazňuje sa sloboda bádania a vzdelávania a uvádzajú sa prostriedky, ktorými sa má dosiahnuť naplnenie poslania univerzít.
Entry link: Magna charta universitatis

magnificencia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslovenie rektora. Z lat. magnificus - veľkolepý, vznešený, nádherný a magnificentia - veľkodušné zmýšľanie, vznešenosť
Entry link: magnificencia

MDDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: MDDr.

medziodborové štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ak sa študijný program uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, pričom oba študijné odbory sú približne rovnako zastúpené, ide o medziodborové štúdium.
Entry link: medziodborové štúdium

memorandum o ďalšom vzdelávaní

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Materiál, ktorý vydala v roku 2001 Európska komisia a vyzvala členské štáty EU ku konzultáciám a k zhromažďovaniu názorov o tom, ako najlepšie pokračovať v realizácii ďalšieho vzdelávania.
Entry link: memorandum o ďalšom vzdelávaní

metódy štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Štúdium v rámci študijného programu je možné realizovať viacerými metódami: prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou. Prezenčná metóda je založená na priamom kontakte vyučujúceho so študentom a niekedy sa nazýva aj kontaktnou metódou. Dištančná metóda využíva na kontakt učiteľa so študentom komunikačné prostriedky, najmä počítačové siete.
Entry link: metódy štúdia

Mgr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Mgr.

Mgr. art.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: Mgr. art.


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO