Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2
  VŠETKO

O

osobná dokumentácia študenta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osobné záznamy študenta ako aj výsledky ním dosahované počas štúdia sa ukladajú do osobného spisu študenta, ktorý zakladá a spravuje príslušné oddelenie (referát) univerzity alebo fakulty ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
Entry link: osobná dokumentácia študenta

osvedčenie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklad, ktorý vydáva vysoká škola a ktorým potvrdzuje určitú skutočnosť, napr. absolvovanie kurzu. Pozri tiež vysvedčenie o štátnej skúške.
Entry link: osvedčenie


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2
  VŠETKO