Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
  VŠETKO

P

PaedDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PaedDr.

pedagogická prax

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri odborná prax
Entry link: pedagogická prax

pedel

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorá sprevádza rektora alebo dekana pri slávnostných príležitostiach so žezlom.
Entry link: pedel

PharmDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PharmDr.

PhD.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PhD.

PhDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: PhDr.

pokarhanie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri disciplinárne opatrenia
Entry link: pokarhanie

policajné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: policajné vysoké školy

poplatky spojené so štúdiom

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Poplatok vo forme školného sú povinní uhrádzať vysokej škole tí študenti, ktorí študujú študijný program prvého alebo druhého stupňa a prekročili štandardnú dĺžku štúdia. Študenti dennej formy doktorandského štúdia školné neplatia. Pre cudzincov určí školné a poplatky spojené so štúdiom vysoká škola. Vysoká škola môže požadovať poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce, za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované v cudzom jazyku, za vydanie kópiií dokladov o absolvovaní štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu. Školné a poplatky spojené so štúdiom sú príjmom vysokej školy. Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti.
Entry link: poplatky spojené so štúdiom

poriadok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vnútorné predpisy vysokej školy
Entry link: poriadok


Stránka:  1  2  3  4  (Ďalší)
  VŠETKO