Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

R

Rada vysokých škôl

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri reprezentácia vysokých škôl
Entry link: Rada vysokých škôl

recenzent

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Posudzovateľ vedeckého, odborného alebo umeleckého diela. Niekedy sa zamieňajú názvy oponent a recenzent.
Entry link: recenzent

register študentov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Register študentov slúži na evidenciu študentov a na rozpočtové a štatistické účely. Vysoká škola je povinná viesť register študentov a trvalo uchovávať údaje z tohto registra. Záznamy do registra študentov môžu vykonávať iba osobitne poverení zamestnanci vysokej školy, ktorí sú povinní pri práci s registrom dodržiavať platné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Ministerstvo vedie centrálny register študentov, ktorý vznikne z registrov jednotlivých vysokých škôl ich zlúčením.
Entry link: register študentov

rektor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Práva a povinnosti rektora určuje § 10 zákona.
Entry link: rektor

rektorát

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Administratívny, hospodársky a organizačný útvar vysokej školy, úrad rektora.
Entry link: rektorát

rekvalifikačné štúdium

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Druh celoživotného vzdelávania zameraného na zmenu kvalifikácie (preškolenie) účastníka vzdelávania.
Entry link: rekvalifikačné štúdium

reprezentácia vysokých škôl

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Reprezentáciu vysokých škôl tvoria: * Rada vysokých škôl * Študentská rada vysokých škôl * Slovenská rektorská konferencia
Entry link: reprezentácia vysokých škôl

reťaz rektora

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické insígnie a znaky
Entry link: reťaz rektora

riadny profesor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri profesor
Entry link: riadny profesor

rigorózna práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri rigorózne konanie
Entry link: rigorózna práca


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO