Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

T

tajomník fakulty

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Je vedúci zamestnanec fakulty, podriadený priamo dekanovi a zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.
Entry link: tajomník fakulty

talár

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Slávnostný odev akademických hodnostárov používaný pri akademických obradoch a iných slávnostných príležitostiach vymedzených štatútom vysokej školy.
Entry link: talár

Tempus

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Program Európskej komisie zameraný na spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Vznikol v roku 1990 a postupne bol inovovaný pod názvami Tempus II a Tempus III.
Entry link: Tempus

ThDr.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: ThDr.

ThLic.

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri akademické tituly
Entry link: ThLic.

transfer kreditov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri kreditový systém štúdia
Entry link: transfer kreditov

tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný program. (§ 2/5)
Entry link: tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania

trimester

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na tri výučbové obdobia.
Entry link: trimester

tútor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri študijný poradca
Entry link: tútor