Kto je kto a čo je čo na vysokej škole


Pavel Sůra – Jana Klincková, Kto je kto a čo je čo na vysokej škole.

V Bratislave a v Banskej Bystrici, január 2004

Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

U

umelecko-pedagogické tituly

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vedecko-pedagogické tituly
Entry link: umelecko-pedagogické tituly

Ú

únia učiteľských fakúlt

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Občianske združenie fakúlt pripravujúcich učiteľov. Vzniklo v roku 1994 za účelom spoločného postupu pri riešení špecifických problémov učiteľských študijných odborov.
Entry link: únia učiteľských fakúlt

U

UNICA

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Institucional Network of the UNIversities from the CApitals of Europe - združenie viac ako 30 univerzít v hlavných mestách Európy. Vzniklo v roku 1990 za účelom podpory spolupráce európskych univerzít v rozvíjaní zásad bolonského procesu a vytváraní spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru.
Entry link: UNICA

univerziáda

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Medzinárodné vysokoškolské športové hry.
Entry link: univerziáda

univerzita

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: univerzita

univerzitné vysoké školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri vysoké školy
Entry link: univerzitné vysoké školy

Ú

ústav

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Vedecké alebo pedagogické pracovisko vysokej školy alebo fakulty, ktoré plní podobnú funkciu ako katedra.
Entry link: ústav

U

UTV

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Univerzita tretieho veku. Poskytuje starším ľuďom záujmové, nekvalifikačné štúdium. Pri Univerzite Komenského v Bratislave vznikla UTV v roku 1990, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992, postupne vznikali univerzity tretieho veku aj na ďalších vysokých školách na Slovensku.
Entry link: UTV

uznávanie dokladov o vzdelaní

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Rozumie sa tým uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou za rovnocenný s dokladom vydaným vysokou školou v Slovenskej republike. Právo uznávať doklady o vzdelaní majú vysoké školy a Ministerstvo školstva SR.
Entry link: uznávanie dokladov o vzdelaní