Textový editor


Často kladené otázky : Textový editor MS Word

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Všetky kategórie

(01) NASTAVENIE STRANY

Entry link: Ako nastavíme okraje strany pre textový dokument?

Entry link: Ako nastavíme v dokumente číslovanie strán?

Entry link: Ako nastavíme v dokumente text hlavičky a/alebo päty stránky?

Entry link: Ako otočíme dokument tak, aby sme naň mohli písať po šírke?

(02) NASTAVENIE PÍSMA

Entry link: Ako nastavíme rozšírené písmo pre nadpis?

Entry link: Ako prenesieme vlastnosti odseku na iné miesto v texte?

Entry link: Ako prenesieme vlastnosti písma na iné miesto v texte?

(03) PRÁCA S BLOKOM

Entry link: Ako označíme stĺpec v obyčajnom texte?

Entry link: Triky na označenie textu do bloku

Entry link: Triky na označenie textu v textovom editore

(04) ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE

Entry link: Ako nastavíme číslovanie pri vymenúvaní? (číslované zoznamy)

Entry link: Ako nastavíme odrážky?

Entry link: Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie na názvy kapitol?

Entry link: Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie podľa vlastných potrieb?

Entry link: Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie?

Entry link: Ako zmeníme použité odrážky na vlastné?

(05) ORÁMOVANIE A PODFARBENIE

Entry link: Ako orámujeme stránku?

Entry link: Ako orámujeme text?

Entry link: Ako podfarbíme bunky v tabuľke?

Entry link: Ako podfarbíme časť textu?

(06) STĹPCE

Entry link: Ako nastavíme viacstĺpcový text?

(07) ŠTÝLY

Entry link: Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) po napísaní textu?

Entry link: Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) pred napísaním textu?

Entry link: Ako zabezpečíme, aby sa pri zmene nadpisu zmenili všetky nadpisy v texte do rovnakej podoby?

(08) TABUĽKY

Entry link: Ako nastavíme rovnako široké stĺpce v tabuľke, ktorá obsahuje stĺpce rôznych šírok?

Entry link: Ako nastavíme zarovnávanie v tabuľke?

Entry link: Ako vložíme do dokumentu jednoduchú tabuľku bez ďalších nastavení?

Entry link: Ako vložíme do dokumentu tabuľku?

Entry link: Ako vytvoríme z tabuľky obyčajný text?

Entry link: Ako vytvoríme z textu tabuľku?

(09) GRAFY

Entry link: Ako vložíme do dokumentu graf bez tabuľky?

Entry link: Ako vložíme do dokumentu graf, ktorý obsahuje údaje z tabuľky?

(10) VKLADANIE

Entry link: Ako vložíme do dokumentu obrázok?

Entry link: Ako vložíme do dokumentu znak, ktorý nie je na klávesnici?

Entry link: Ako zabezpečíme, aby text pokračoval na novej strane bez potreby zaplnenia predchádzajúcej?