Textový editor


Často kladené otázky : Textový editor MS Word

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Alle Kategorien

(01) NASTAVENIE STRANY

Eingabelink: Ako nastavíme okraje strany pre textový dokument?

Eingabelink: Ako nastavíme v dokumente číslovanie strán?

Eingabelink: Ako nastavíme v dokumente text hlavičky a/alebo päty stránky?

Eingabelink: Ako otočíme dokument tak, aby sme naň mohli písať po šírke?

(02) NASTAVENIE PÍSMA

Eingabelink: Ako nastavíme rozšírené písmo pre nadpis?

Eingabelink: Ako prenesieme vlastnosti odseku na iné miesto v texte?

Eingabelink: Ako prenesieme vlastnosti písma na iné miesto v texte?

(03) PRÁCA S BLOKOM

Eingabelink: Ako označíme stĺpec v obyčajnom texte?

Eingabelink: Triky na označenie textu do bloku

Eingabelink: Triky na označenie textu v textovom editore

(04) ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE

Eingabelink: Ako nastavíme číslovanie pri vymenúvaní? (číslované zoznamy)

Eingabelink: Ako nastavíme odrážky?

Eingabelink: Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie na názvy kapitol?

Eingabelink: Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie podľa vlastných potrieb?

Eingabelink: Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie?

Eingabelink: Ako zmeníme použité odrážky na vlastné?

(05) ORÁMOVANIE A PODFARBENIE

Eingabelink: Ako orámujeme stránku?

Eingabelink: Ako orámujeme text?

Eingabelink: Ako podfarbíme bunky v tabuľke?

Eingabelink: Ako podfarbíme časť textu?

(06) STĹPCE

Eingabelink: Ako nastavíme viacstĺpcový text?

(07) ŠTÝLY

Eingabelink: Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) po napísaní textu?

Eingabelink: Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) pred napísaním textu?

Eingabelink: Ako zabezpečíme, aby sa pri zmene nadpisu zmenili všetky nadpisy v texte do rovnakej podoby?

(08) TABUĽKY

Eingabelink: Ako nastavíme rovnako široké stĺpce v tabuľke, ktorá obsahuje stĺpce rôznych šírok?

Eingabelink: Ako nastavíme zarovnávanie v tabuľke?

Eingabelink: Ako vložíme do dokumentu jednoduchú tabuľku bez ďalších nastavení?

Eingabelink: Ako vložíme do dokumentu tabuľku?

Eingabelink: Ako vytvoríme z tabuľky obyčajný text?

Eingabelink: Ako vytvoríme z textu tabuľku?

(09) GRAFY

Eingabelink: Ako vložíme do dokumentu graf bez tabuľky?

Eingabelink: Ako vložíme do dokumentu graf, ktorý obsahuje údaje z tabuľky?

(10) VKLADANIE

Eingabelink: Ako vložíme do dokumentu obrázok?

Eingabelink: Ako vložíme do dokumentu znak, ktorý nie je na klávesnici?

Eingabelink: Ako zabezpečíme, aby text pokračoval na novej strane bez potreby zaplnenia predchádzajúcej?