Textový editor


Často kladené otázky : Textový editor MS Word

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Toutes les catégories

(01) NASTAVENIE STRANY

Lien vers l'article : Ako nastavíme okraje strany pre textový dokument?

Lien vers l'article : Ako nastavíme v dokumente číslovanie strán?

Lien vers l'article : Ako nastavíme v dokumente text hlavičky a/alebo päty stránky?

Lien vers l'article : Ako otočíme dokument tak, aby sme naň mohli písať po šírke?

(02) NASTAVENIE PÍSMA

Lien vers l'article : Ako nastavíme rozšírené písmo pre nadpis?

Lien vers l'article : Ako prenesieme vlastnosti odseku na iné miesto v texte?

Lien vers l'article : Ako prenesieme vlastnosti písma na iné miesto v texte?

(03) PRÁCA S BLOKOM

Lien vers l'article : Ako označíme stĺpec v obyčajnom texte?

Lien vers l'article : Triky na označenie textu do bloku

Lien vers l'article : Triky na označenie textu v textovom editore

(04) ODRÁŽKY A ČÍSLOVANIE

Lien vers l'article : Ako nastavíme číslovanie pri vymenúvaní? (číslované zoznamy)

Lien vers l'article : Ako nastavíme odrážky?

Lien vers l'article : Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie na názvy kapitol?

Lien vers l'article : Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie podľa vlastných potrieb?

Lien vers l'article : Ako nastavíme viacúrovňové číslovanie?

Lien vers l'article : Ako zmeníme použité odrážky na vlastné?

(05) ORÁMOVANIE A PODFARBENIE

Lien vers l'article : Ako orámujeme stránku?

Lien vers l'article : Ako orámujeme text?

Lien vers l'article : Ako podfarbíme bunky v tabuľke?

Lien vers l'article : Ako podfarbíme časť textu?

(06) STĹPCE

Lien vers l'article : Ako nastavíme viacstĺpcový text?

(07) ŠTÝLY

Lien vers l'article : Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) po napísaní textu?

Lien vers l'article : Ako dosiahneme jednotný vzhľad dokumentu (textu, nadpisov atď.) pred napísaním textu?

Lien vers l'article : Ako zabezpečíme, aby sa pri zmene nadpisu zmenili všetky nadpisy v texte do rovnakej podoby?

(08) TABUĽKY

Lien vers l'article : Ako nastavíme rovnako široké stĺpce v tabuľke, ktorá obsahuje stĺpce rôznych šírok?

Lien vers l'article : Ako nastavíme zarovnávanie v tabuľke?

Lien vers l'article : Ako vložíme do dokumentu jednoduchú tabuľku bez ďalších nastavení?

Lien vers l'article : Ako vložíme do dokumentu tabuľku?

Lien vers l'article : Ako vytvoríme z tabuľky obyčajný text?

Lien vers l'article : Ako vytvoríme z textu tabuľku?

(09) GRAFY

Lien vers l'article : Ako vložíme do dokumentu graf bez tabuľky?

Lien vers l'article : Ako vložíme do dokumentu graf, ktorý obsahuje údaje z tabuľky?

(10) VKLADANIE

Lien vers l'article : Ako vložíme do dokumentu obrázok?

Lien vers l'article : Ako vložíme do dokumentu znak, ktorý nie je na klávesnici?

Lien vers l'article : Ako zabezpečíme, aby text pokračoval na novej strane bez potreby zaplnenia predchádzajúcej?