Tabuľkový kalkulátor


Často kladené otázky : Tabuľkový kalkulátor MS Excel

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Všetky kategórie

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

(1) NASTAVENIE ZOŠITA

Entry link: Ako nastavíme hlavičku a pätu dokumentu?

Entry link: Ako nastavíme okraje strany?

Entry link: Ako otočíme papier po šírke?

Entry link: Ako pomenujeme hárok vlastným názvom?

Entry link: Ako premiestnime hárok?

Entry link: Ako pridáme nový hárok?

Entry link: Ako zabezpečíme, aby sa pri viacstranovom hárku vytlačil na každej strane prvý riadok (hlavička) tabuľky?

Entry link: Ako zabezpečíme, aby sa vo veľkej tabuľke pri rolovaní stále zobrazovala hlavička?

Entry link: Ako zabezpečíme, aby v širokej tabuľke bolo stále vidieť prvý stĺpec (napr. s menom)?

Entry link: Ako zmenšíme tabuľku, v ktorej vychádza na ďalšiu stranu jeden stĺpec?

(2) RIADKY A STĹPCE

Entry link: Ako upravíme naraz šírky zvolených stĺpcov?

Entry link: Ako upravíme naraz výšky zvolených riadkov?

Entry link: Ako upravíme šírku stĺpca?

Entry link: Ako upravíme výšku riadka?

(3) PRÁCA S VÝBEROM

Entry link: Ako označíme bunky, ktoré nie sú pri sebe?

Entry link: Ako presunieme hodnotu/text z bunky do bunky?

Entry link: Ako skryjeme riadky/stĺpce bez toho, aby sme ich museli mazať?

Entry link: Ako vložíme do existujúcej tabuľky nový riadok/stĺpec?

Entry link: Ako vložíme do existujúcej tabuľky viacero nových riadkov/stĺpcov?

Entry link: Ako zobrazíme riadky/stĺpce, ktoré sme predtým skryli?

(4) FORMÁT BUNIEK

Entry link: Ako nastavíme v bunke zobrazovanie symbolu meny a ako ho odstránime?

Entry link: Ako nastavíme, aby sa niektoré hodnoty (podľa určitých kritérií) zobrazovali inou farbou?

Entry link: Ako opravíme bunku tak, aby nám svojvoľne nemenila číslo na dátum?

Entry link: Ako otočíme v tabuľke text?

Entry link: Ako uberieme počet desatinných miest v čísle?

Entry link: Ako upravíme text v bunke tak, aby sa zobrazil vo viacerých riadkoch?

Entry link: Ako vycentrujeme nadpis tabuľky na jej stred?

Entry link: Ako zaokrúhlime čísla (sumy) na potrebný počet desatinných miest?

Entry link: Čo je adresa bunky?

Entry link: Kde sa zapína oddeľovač tisícov?

(5) KOMENTÁRE

Entry link: Ako odstránime komentár?

Entry link: Ako vložíme do bunky komentár?

(6) VYPĹŇANIE

Entry link: Ako zabezpečíme, aby sme hodnoty, ktoré sú v tabuľke viackrát, nemuseli vkladať po jednej?

Entry link: Ako zabezpečíme, aby sme údaje, ktoré sa menia s určitou pravidelnosťou (vždy o rovnakú hodnotu), nemuseli vkladať po jednom?

(7) TRIEDENIE

Entry link: Ako usporiadame položky v tabuľke podľa jediného kritéria?

Entry link: Ako zobrazíme len položky spĺňajúce určité kritérium?

Entry link: Ako zrušíme nastavený filter?

(8) VZORCE A FUNKCIE

Entry link: Ako vytvoríme výpočet?

Entry link: Ako vytvoríme vzorce, ktoré používajú hodnoty z iného hárka?

Entry link: Ako zistíme priemer hodnôt v stĺpci?

Entry link: Ako zistíme súčet hodnôt v stĺpci?

(9) GRAFY

Entry link: Aké typy grafov máme k dispozícii a kedy ktorý použiť?

Entry link: Ako nastavíme hodnoty na osi hodnôt?

Entry link: Ako nastavíme podfarbenie grafu?

Entry link: Ako nastavíme zobrazovanie popiskov pod grafom pri záporných ypsilonových hodnotách?

Entry link: Ako vložíme grafu názov?

Entry link: Ako vytvoríme k tabuľke graf?

Entry link: Ako zmeníme typ grafu?

Entry link: Ako zmeníme údaje v grafe?

Entry link: Ako zmeníme veľkosť grafu?

Entry link: Ktorý graf vie percentuálne prepočítať hodnoty?


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO