Tabuľkový kalkulátor


Často kladené otázky : Tabuľkový kalkulátor MS Excel

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Alle Kategorien

Seite:  1  2  (Weiter)
  Alle

(1) NASTAVENIE ZOŠITA

Eingabelink: Ako nastavíme hlavičku a pätu dokumentu?

Eingabelink: Ako nastavíme okraje strany?

Eingabelink: Ako otočíme papier po šírke?

Eingabelink: Ako pomenujeme hárok vlastným názvom?

Eingabelink: Ako premiestnime hárok?

Eingabelink: Ako pridáme nový hárok?

Eingabelink: Ako zabezpečíme, aby sa pri viacstranovom hárku vytlačil na každej strane prvý riadok (hlavička) tabuľky?

Eingabelink: Ako zabezpečíme, aby sa vo veľkej tabuľke pri rolovaní stále zobrazovala hlavička?

Eingabelink: Ako zabezpečíme, aby v širokej tabuľke bolo stále vidieť prvý stĺpec (napr. s menom)?

Eingabelink: Ako zmenšíme tabuľku, v ktorej vychádza na ďalšiu stranu jeden stĺpec?

(2) RIADKY A STĹPCE

Eingabelink: Ako upravíme naraz šírky zvolených stĺpcov?

Eingabelink: Ako upravíme naraz výšky zvolených riadkov?

Eingabelink: Ako upravíme šírku stĺpca?

Eingabelink: Ako upravíme výšku riadka?

(3) PRÁCA S VÝBEROM

Eingabelink: Ako označíme bunky, ktoré nie sú pri sebe?

Eingabelink: Ako presunieme hodnotu/text z bunky do bunky?

Eingabelink: Ako skryjeme riadky/stĺpce bez toho, aby sme ich museli mazať?

Eingabelink: Ako vložíme do existujúcej tabuľky nový riadok/stĺpec?

Eingabelink: Ako vložíme do existujúcej tabuľky viacero nových riadkov/stĺpcov?

Eingabelink: Ako zobrazíme riadky/stĺpce, ktoré sme predtým skryli?

(4) FORMÁT BUNIEK

Eingabelink: Ako nastavíme v bunke zobrazovanie symbolu meny a ako ho odstránime?

Eingabelink: Ako nastavíme, aby sa niektoré hodnoty (podľa určitých kritérií) zobrazovali inou farbou?

Eingabelink: Ako opravíme bunku tak, aby nám svojvoľne nemenila číslo na dátum?

Eingabelink: Ako otočíme v tabuľke text?

Eingabelink: Ako uberieme počet desatinných miest v čísle?

Eingabelink: Ako upravíme text v bunke tak, aby sa zobrazil vo viacerých riadkoch?

Eingabelink: Ako vycentrujeme nadpis tabuľky na jej stred?

Eingabelink: Ako zaokrúhlime čísla (sumy) na potrebný počet desatinných miest?

Eingabelink: Čo je adresa bunky?

Eingabelink: Kde sa zapína oddeľovač tisícov?


Seite:  1  2  (Weiter)
  Alle