Tabuľkový kalkulátor


Často kladené otázky : Tabuľkový kalkulátor MS Excel

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Toutes les catégories

Page:  1  2  (Suivant)
  Tout

(1) NASTAVENIE ZOŠITA

Lien vers l'article : Ako nastavíme hlavičku a pätu dokumentu?

Lien vers l'article : Ako nastavíme okraje strany?

Lien vers l'article : Ako otočíme papier po šírke?

Lien vers l'article : Ako pomenujeme hárok vlastným názvom?

Lien vers l'article : Ako premiestnime hárok?

Lien vers l'article : Ako pridáme nový hárok?

Lien vers l'article : Ako zabezpečíme, aby sa pri viacstranovom hárku vytlačil na každej strane prvý riadok (hlavička) tabuľky?

Lien vers l'article : Ako zabezpečíme, aby sa vo veľkej tabuľke pri rolovaní stále zobrazovala hlavička?

Lien vers l'article : Ako zabezpečíme, aby v širokej tabuľke bolo stále vidieť prvý stĺpec (napr. s menom)?

Lien vers l'article : Ako zmenšíme tabuľku, v ktorej vychádza na ďalšiu stranu jeden stĺpec?

(2) RIADKY A STĹPCE

Lien vers l'article : Ako upravíme naraz šírky zvolených stĺpcov?

Lien vers l'article : Ako upravíme naraz výšky zvolených riadkov?

Lien vers l'article : Ako upravíme šírku stĺpca?

Lien vers l'article : Ako upravíme výšku riadka?

(3) PRÁCA S VÝBEROM

Lien vers l'article : Ako označíme bunky, ktoré nie sú pri sebe?

Lien vers l'article : Ako presunieme hodnotu/text z bunky do bunky?

Lien vers l'article : Ako skryjeme riadky/stĺpce bez toho, aby sme ich museli mazať?

Lien vers l'article : Ako vložíme do existujúcej tabuľky nový riadok/stĺpec?

Lien vers l'article : Ako vložíme do existujúcej tabuľky viacero nových riadkov/stĺpcov?

Lien vers l'article : Ako zobrazíme riadky/stĺpce, ktoré sme predtým skryli?

(4) FORMÁT BUNIEK

Lien vers l'article : Ako nastavíme v bunke zobrazovanie symbolu meny a ako ho odstránime?

Lien vers l'article : Ako nastavíme, aby sa niektoré hodnoty (podľa určitých kritérií) zobrazovali inou farbou?

Lien vers l'article : Ako opravíme bunku tak, aby nám svojvoľne nemenila číslo na dátum?

Lien vers l'article : Ako otočíme v tabuľke text?

Lien vers l'article : Ako uberieme počet desatinných miest v čísle?

Lien vers l'article : Ako upravíme text v bunke tak, aby sa zobrazil vo viacerých riadkoch?

Lien vers l'article : Ako vycentrujeme nadpis tabuľky na jej stred?

Lien vers l'article : Ako zaokrúhlime čísla (sumy) na potrebný počet desatinných miest?

Lien vers l'article : Čo je adresa bunky?

Lien vers l'article : Kde sa zapína oddeľovač tisícov?


Page:  1  2  (Suivant)
  Tout