Tabuľkový kalkulátor


Často kladené otázky : Tabuľkový kalkulátor MS Excel

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Minden kategória

Oldal:  1  2  (Következő)
  MIND

(1) NASTAVENIE ZOŠITA

Kapcsolódás: Ako nastavíme hlavičku a pätu dokumentu?

Kapcsolódás: Ako nastavíme okraje strany?

Kapcsolódás: Ako otočíme papier po šírke?

Kapcsolódás: Ako pomenujeme hárok vlastným názvom?

Kapcsolódás: Ako premiestnime hárok?

Kapcsolódás: Ako pridáme nový hárok?

Kapcsolódás: Ako zabezpečíme, aby sa pri viacstranovom hárku vytlačil na každej strane prvý riadok (hlavička) tabuľky?

Kapcsolódás: Ako zabezpečíme, aby sa vo veľkej tabuľke pri rolovaní stále zobrazovala hlavička?

Kapcsolódás: Ako zabezpečíme, aby v širokej tabuľke bolo stále vidieť prvý stĺpec (napr. s menom)?

Kapcsolódás: Ako zmenšíme tabuľku, v ktorej vychádza na ďalšiu stranu jeden stĺpec?

(2) RIADKY A STĹPCE

Kapcsolódás: Ako upravíme naraz šírky zvolených stĺpcov?

Kapcsolódás: Ako upravíme naraz výšky zvolených riadkov?

Kapcsolódás: Ako upravíme šírku stĺpca?

Kapcsolódás: Ako upravíme výšku riadka?

(3) PRÁCA S VÝBEROM

Kapcsolódás: Ako označíme bunky, ktoré nie sú pri sebe?

Kapcsolódás: Ako presunieme hodnotu/text z bunky do bunky?

Kapcsolódás: Ako skryjeme riadky/stĺpce bez toho, aby sme ich museli mazať?

Kapcsolódás: Ako vložíme do existujúcej tabuľky nový riadok/stĺpec?

Kapcsolódás: Ako vložíme do existujúcej tabuľky viacero nových riadkov/stĺpcov?

Kapcsolódás: Ako zobrazíme riadky/stĺpce, ktoré sme predtým skryli?

(4) FORMÁT BUNIEK

Kapcsolódás: Ako nastavíme v bunke zobrazovanie symbolu meny a ako ho odstránime?

Kapcsolódás: Ako nastavíme, aby sa niektoré hodnoty (podľa určitých kritérií) zobrazovali inou farbou?

Kapcsolódás: Ako opravíme bunku tak, aby nám svojvoľne nemenila číslo na dátum?

Kapcsolódás: Ako otočíme v tabuľke text?

Kapcsolódás: Ako uberieme počet desatinných miest v čísle?

Kapcsolódás: Ako upravíme text v bunke tak, aby sa zobrazil vo viacerých riadkoch?

Kapcsolódás: Ako vycentrujeme nadpis tabuľky na jej stred?

Kapcsolódás: Ako zaokrúhlime čísla (sumy) na potrebný počet desatinných miest?

Kapcsolódás: Čo je adresa bunky?

Kapcsolódás: Kde sa zapína oddeľovač tisícov?


Oldal:  1  2  (Következő)
  MIND