Informačné systémy UKF


Často kladené otázky : Informačné systémy UKF

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Všetky kategórie

Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO

AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Entry link: Ako nastavíme IE7 pre správne fungovanie AIS?

Entry link: Ako sa prihlásime do AIS?

Entry link: Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

CENTRÁLNA AUTORIZÁCIA

Entry link: Ako funguje adresár zamestnancov?

Entry link: Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Entry link: Čo je centrálna autorizácia?

Entry link: Čo prináša centrálna autorizácia?

Entry link: Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

Entry link: Na koho je možné sa obrátiť v prípade otázok alebo pripomienok?

KIS - KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Entry link: Ako je možné vyhľadávať v katalógu?

Entry link: Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Entry link: Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Entry link: Ako sa prihlásime do KISu?

Entry link: Ako si z vyhľadaných záznamov vyberieme tie, ktoré nás zaujímajú?

Entry link: Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Entry link: Ako ukončíme prácu v systéme?

Entry link: Ako vyprázdnime košík?

Entry link: Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Entry link: Čo je karta čitateľa a na čo slúži?

Entry link: Čo je KIS?

Entry link: Čo je systém Dawinci?

Entry link: Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Entry link: Na čo slúži Slovník?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (AUTORIZOVANÁ SEKCIA)

Entry link: Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Entry link: Ako je možné zobraziť zoznam projektov, v ktorých som spoluriešiteľ?

Entry link: Ako odstrániť projekt?

Entry link: Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Entry link: Ako pridať grantovú agentúru, ktorá nie je v zozname?

Entry link: Ako sa dá dostať do systému tak, aby som mohol zadávať svoje projekty?

Entry link: Ako vložiť nový projekt?

Entry link: Ako vyexportovať údaje o mojich projektoch alebo projektoch pracoviska?

Entry link: Ako zmeniť členov riešiteľského kolektívu?

Entry link: Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Entry link: Kto zapisuje údaje o projekte?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (VEREJNÁ SEKCIA)

Entry link: Ako nájsť hľadané projekty?

Entry link: Ako postupovať, keď som zabudol heslo?

Entry link: Ako vyhľadať projekty pracoviska?

Entry link: Ako vyhľadať projekty, v ktorých som spoluriešiteľ?

Entry link: Čo sa dá dosiahnuť zaškrtnutím políčka „Zobraziť počty projektov“?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF

Entry link: Ako je možné objednávať stravu?

Entry link: Dokedy je možné objednávať stravu?

Entry link: Koľko jedál denne je dotovaných?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF - OBJEDNÁVKOVÝ PC

Entry link: Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Entry link: Ako si objednáme jedlo?

Entry link: Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Entry link: Ako si vyberieme jedlo, ktoré bolo vložené do burzy?

Entry link: Ako ukončíme prácu s programom?

Entry link: Ako vyzerá obrazovka?

Entry link: Ako zistíme, aké jedlá sme si v minulosti objednali?

Entry link: Ako zrušíme objednávku?


Stránka:  1  2  (Ďalší)
  VŠETKO