Informačné systémy UKF


Často kladené otázky : Informačné systémy UKF

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Všechny kategorie

Stránka:  1  2  (Další)
  VŠE

AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Vložte odkaz: Ako nastavíme IE7 pre správne fungovanie AIS?

Vložte odkaz: Ako sa prihlásime do AIS?

Vložte odkaz: Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

CENTRÁLNA AUTORIZÁCIA

Vložte odkaz: Ako funguje adresár zamestnancov?

Vložte odkaz: Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Vložte odkaz: Čo je centrálna autorizácia?

Vložte odkaz: Čo prináša centrálna autorizácia?

Vložte odkaz: Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

Vložte odkaz: Na koho je možné sa obrátiť v prípade otázok alebo pripomienok?

KIS - KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Vložte odkaz: Ako je možné vyhľadávať v katalógu?

Vložte odkaz: Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Vložte odkaz: Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Vložte odkaz: Ako sa prihlásime do KISu?

Vložte odkaz: Ako si z vyhľadaných záznamov vyberieme tie, ktoré nás zaujímajú?

Vložte odkaz: Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Vložte odkaz: Ako ukončíme prácu v systéme?

Vložte odkaz: Ako vyprázdnime košík?

Vložte odkaz: Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Vložte odkaz: Čo je karta čitateľa a na čo slúži?

Vložte odkaz: Čo je KIS?

Vložte odkaz: Čo je systém Dawinci?

Vložte odkaz: Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Vložte odkaz: Na čo slúži Slovník?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (AUTORIZOVANÁ SEKCIA)

Vložte odkaz: Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Vložte odkaz: Ako je možné zobraziť zoznam projektov, v ktorých som spoluriešiteľ?

Vložte odkaz: Ako odstrániť projekt?

Vložte odkaz: Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Vložte odkaz: Ako pridať grantovú agentúru, ktorá nie je v zozname?

Vložte odkaz: Ako sa dá dostať do systému tak, aby som mohol zadávať svoje projekty?

Vložte odkaz: Ako vložiť nový projekt?

Vložte odkaz: Ako vyexportovať údaje o mojich projektoch alebo projektoch pracoviska?

Vložte odkaz: Ako zmeniť členov riešiteľského kolektívu?

Vložte odkaz: Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Vložte odkaz: Kto zapisuje údaje o projekte?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (VEREJNÁ SEKCIA)

Vložte odkaz: Ako nájsť hľadané projekty?

Vložte odkaz: Ako postupovať, keď som zabudol heslo?

Vložte odkaz: Ako vyhľadať projekty pracoviska?

Vložte odkaz: Ako vyhľadať projekty, v ktorých som spoluriešiteľ?

Vložte odkaz: Čo sa dá dosiahnuť zaškrtnutím políčka „Zobraziť počty projektov“?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF

Vložte odkaz: Ako je možné objednávať stravu?

Vložte odkaz: Dokedy je možné objednávať stravu?

Vložte odkaz: Koľko jedál denne je dotovaných?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF - OBJEDNÁVKOVÝ PC

Vložte odkaz: Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Vložte odkaz: Ako si objednáme jedlo?

Vložte odkaz: Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Vložte odkaz: Ako si vyberieme jedlo, ktoré bolo vložené do burzy?

Vložte odkaz: Ako ukončíme prácu s programom?

Vložte odkaz: Ako vyzerá obrazovka?

Vložte odkaz: Ako zistíme, aké jedlá sme si v minulosti objednali?

Vložte odkaz: Ako zrušíme objednávku?


Stránka:  1  2  (Další)
  VŠE