Informačné systémy UKF


Často kladené otázky : Informačné systémy UKF

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Alle Kategorien

Seite:  1  2  (Weiter)
  Alle

AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Eingabelink: Ako nastavíme IE7 pre správne fungovanie AIS?

Eingabelink: Ako sa prihlásime do AIS?

Eingabelink: Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

CENTRÁLNA AUTORIZÁCIA

Eingabelink: Ako funguje adresár zamestnancov?

Eingabelink: Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Eingabelink: Čo je centrálna autorizácia?

Eingabelink: Čo prináša centrálna autorizácia?

Eingabelink: Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

Eingabelink: Na koho je možné sa obrátiť v prípade otázok alebo pripomienok?

KIS - KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Eingabelink: Ako je možné vyhľadávať v katalógu?

Eingabelink: Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Eingabelink: Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Eingabelink: Ako sa prihlásime do KISu?

Eingabelink: Ako si z vyhľadaných záznamov vyberieme tie, ktoré nás zaujímajú?

Eingabelink: Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Eingabelink: Ako ukončíme prácu v systéme?

Eingabelink: Ako vyprázdnime košík?

Eingabelink: Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Eingabelink: Čo je karta čitateľa a na čo slúži?

Eingabelink: Čo je KIS?

Eingabelink: Čo je systém Dawinci?

Eingabelink: Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Eingabelink: Na čo slúži Slovník?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (AUTORIZOVANÁ SEKCIA)

Eingabelink: Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Eingabelink: Ako je možné zobraziť zoznam projektov, v ktorých som spoluriešiteľ?

Eingabelink: Ako odstrániť projekt?

Eingabelink: Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Eingabelink: Ako pridať grantovú agentúru, ktorá nie je v zozname?

Eingabelink: Ako sa dá dostať do systému tak, aby som mohol zadávať svoje projekty?

Eingabelink: Ako vložiť nový projekt?

Eingabelink: Ako vyexportovať údaje o mojich projektoch alebo projektoch pracoviska?

Eingabelink: Ako zmeniť členov riešiteľského kolektívu?

Eingabelink: Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Eingabelink: Kto zapisuje údaje o projekte?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (VEREJNÁ SEKCIA)

Eingabelink: Ako nájsť hľadané projekty?

Eingabelink: Ako postupovať, keď som zabudol heslo?

Eingabelink: Ako vyhľadať projekty pracoviska?

Eingabelink: Ako vyhľadať projekty, v ktorých som spoluriešiteľ?

Eingabelink: Čo sa dá dosiahnuť zaškrtnutím políčka „Zobraziť počty projektov“?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF

Eingabelink: Ako je možné objednávať stravu?

Eingabelink: Dokedy je možné objednávať stravu?

Eingabelink: Koľko jedál denne je dotovaných?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF - OBJEDNÁVKOVÝ PC

Eingabelink: Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Eingabelink: Ako si objednáme jedlo?

Eingabelink: Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Eingabelink: Ako si vyberieme jedlo, ktoré bolo vložené do burzy?

Eingabelink: Ako ukončíme prácu s programom?

Eingabelink: Ako vyzerá obrazovka?

Eingabelink: Ako zistíme, aké jedlá sme si v minulosti objednali?

Eingabelink: Ako zrušíme objednávku?


Seite:  1  2  (Weiter)
  Alle