Informačné systémy UKF


Často kladené otázky : Informačné systémy UKF

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Toutes les catégories

Page:  1  2  (Suivant)
  Tout

AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Lien vers l'article : Ako nastavíme IE7 pre správne fungovanie AIS?

Lien vers l'article : Ako sa prihlásime do AIS?

Lien vers l'article : Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

CENTRÁLNA AUTORIZÁCIA

Lien vers l'article : Ako funguje adresár zamestnancov?

Lien vers l'article : Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Lien vers l'article : Čo je centrálna autorizácia?

Lien vers l'article : Čo prináša centrálna autorizácia?

Lien vers l'article : Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

Lien vers l'article : Na koho je možné sa obrátiť v prípade otázok alebo pripomienok?

KIS - KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Lien vers l'article : Ako je možné vyhľadávať v katalógu?

Lien vers l'article : Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Lien vers l'article : Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Lien vers l'article : Ako sa prihlásime do KISu?

Lien vers l'article : Ako si z vyhľadaných záznamov vyberieme tie, ktoré nás zaujímajú?

Lien vers l'article : Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Lien vers l'article : Ako ukončíme prácu v systéme?

Lien vers l'article : Ako vyprázdnime košík?

Lien vers l'article : Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Lien vers l'article : Čo je karta čitateľa a na čo slúži?

Lien vers l'article : Čo je KIS?

Lien vers l'article : Čo je systém Dawinci?

Lien vers l'article : Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Lien vers l'article : Na čo slúži Slovník?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (AUTORIZOVANÁ SEKCIA)

Lien vers l'article : Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Lien vers l'article : Ako je možné zobraziť zoznam projektov, v ktorých som spoluriešiteľ?

Lien vers l'article : Ako odstrániť projekt?

Lien vers l'article : Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Lien vers l'article : Ako pridať grantovú agentúru, ktorá nie je v zozname?

Lien vers l'article : Ako sa dá dostať do systému tak, aby som mohol zadávať svoje projekty?

Lien vers l'article : Ako vložiť nový projekt?

Lien vers l'article : Ako vyexportovať údaje o mojich projektoch alebo projektoch pracoviska?

Lien vers l'article : Ako zmeniť členov riešiteľského kolektívu?

Lien vers l'article : Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Lien vers l'article : Kto zapisuje údaje o projekte?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (VEREJNÁ SEKCIA)

Lien vers l'article : Ako nájsť hľadané projekty?

Lien vers l'article : Ako postupovať, keď som zabudol heslo?

Lien vers l'article : Ako vyhľadať projekty pracoviska?

Lien vers l'article : Ako vyhľadať projekty, v ktorých som spoluriešiteľ?

Lien vers l'article : Čo sa dá dosiahnuť zaškrtnutím políčka „Zobraziť počty projektov“?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF

Lien vers l'article : Ako je možné objednávať stravu?

Lien vers l'article : Dokedy je možné objednávať stravu?

Lien vers l'article : Koľko jedál denne je dotovaných?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF - OBJEDNÁVKOVÝ PC

Lien vers l'article : Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Lien vers l'article : Ako si objednáme jedlo?

Lien vers l'article : Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Lien vers l'article : Ako si vyberieme jedlo, ktoré bolo vložené do burzy?

Lien vers l'article : Ako ukončíme prácu s programom?

Lien vers l'article : Ako vyzerá obrazovka?

Lien vers l'article : Ako zistíme, aké jedlá sme si v minulosti objednali?

Lien vers l'article : Ako zrušíme objednávku?


Page:  1  2  (Suivant)
  Tout