Informačné systémy UKF


Často kladené otázky : Informačné systémy UKF

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Minden kategória

Oldal:  1  2  (Következő)
  MIND

AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Kapcsolódás: Ako nastavíme IE7 pre správne fungovanie AIS?

Kapcsolódás: Ako sa prihlásime do AIS?

Kapcsolódás: Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

CENTRÁLNA AUTORIZÁCIA

Kapcsolódás: Ako funguje adresár zamestnancov?

Kapcsolódás: Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Kapcsolódás: Čo je centrálna autorizácia?

Kapcsolódás: Čo prináša centrálna autorizácia?

Kapcsolódás: Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

Kapcsolódás: Na koho je možné sa obrátiť v prípade otázok alebo pripomienok?

KIS - KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Kapcsolódás: Ako je možné vyhľadávať v katalógu?

Kapcsolódás: Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Kapcsolódás: Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Kapcsolódás: Ako sa prihlásime do KISu?

Kapcsolódás: Ako si z vyhľadaných záznamov vyberieme tie, ktoré nás zaujímajú?

Kapcsolódás: Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Kapcsolódás: Ako ukončíme prácu v systéme?

Kapcsolódás: Ako vyprázdnime košík?

Kapcsolódás: Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Kapcsolódás: Čo je karta čitateľa a na čo slúži?

Kapcsolódás: Čo je KIS?

Kapcsolódás: Čo je systém Dawinci?

Kapcsolódás: Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Kapcsolódás: Na čo slúži Slovník?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (AUTORIZOVANÁ SEKCIA)

Kapcsolódás: Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Kapcsolódás: Ako je možné zobraziť zoznam projektov, v ktorých som spoluriešiteľ?

Kapcsolódás: Ako odstrániť projekt?

Kapcsolódás: Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Kapcsolódás: Ako pridať grantovú agentúru, ktorá nie je v zozname?

Kapcsolódás: Ako sa dá dostať do systému tak, aby som mohol zadávať svoje projekty?

Kapcsolódás: Ako vložiť nový projekt?

Kapcsolódás: Ako vyexportovať údaje o mojich projektoch alebo projektoch pracoviska?

Kapcsolódás: Ako zmeniť členov riešiteľského kolektívu?

Kapcsolódás: Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Kapcsolódás: Kto zapisuje údaje o projekte?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (VEREJNÁ SEKCIA)

Kapcsolódás: Ako nájsť hľadané projekty?

Kapcsolódás: Ako postupovať, keď som zabudol heslo?

Kapcsolódás: Ako vyhľadať projekty pracoviska?

Kapcsolódás: Ako vyhľadať projekty, v ktorých som spoluriešiteľ?

Kapcsolódás: Čo sa dá dosiahnuť zaškrtnutím políčka „Zobraziť počty projektov“?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF

Kapcsolódás: Ako je možné objednávať stravu?

Kapcsolódás: Dokedy je možné objednávať stravu?

Kapcsolódás: Koľko jedál denne je dotovaných?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF - OBJEDNÁVKOVÝ PC

Kapcsolódás: Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Kapcsolódás: Ako si objednáme jedlo?

Kapcsolódás: Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Kapcsolódás: Ako si vyberieme jedlo, ktoré bolo vložené do burzy?

Kapcsolódás: Ako ukončíme prácu s programom?

Kapcsolódás: Ako vyzerá obrazovka?

Kapcsolódás: Ako zistíme, aké jedlá sme si v minulosti objednali?

Kapcsolódás: Ako zrušíme objednávku?


Oldal:  1  2  (Következő)
  MIND