Informačné systémy UKF


Často kladené otázky : Informačné systémy UKF

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Tutte le categorie

Pagina:  1  2  (Successivo)
  TUTTI

AIS - AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Link d'accesso: Ako nastavíme IE7 pre správne fungovanie AIS?

Link d'accesso: Ako sa prihlásime do AIS?

Link d'accesso: Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

CENTRÁLNA AUTORIZÁCIA

Link d'accesso: Ako funguje adresár zamestnancov?

Link d'accesso: Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Link d'accesso: Čo je centrálna autorizácia?

Link d'accesso: Čo prináša centrálna autorizácia?

Link d'accesso: Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

Link d'accesso: Na koho je možné sa obrátiť v prípade otázok alebo pripomienok?

KIS - KNIŽNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Link d'accesso: Ako je možné vyhľadávať v katalógu?

Link d'accesso: Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Link d'accesso: Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Link d'accesso: Ako sa prihlásime do KISu?

Link d'accesso: Ako si z vyhľadaných záznamov vyberieme tie, ktoré nás zaujímajú?

Link d'accesso: Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Link d'accesso: Ako ukončíme prácu v systéme?

Link d'accesso: Ako vyprázdnime košík?

Link d'accesso: Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Link d'accesso: Čo je karta čitateľa a na čo slúži?

Link d'accesso: Čo je KIS?

Link d'accesso: Čo je systém Dawinci?

Link d'accesso: Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Link d'accesso: Na čo slúži Slovník?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (AUTORIZOVANÁ SEKCIA)

Link d'accesso: Aké výhody má používanie výstupov? Nestačí skopírovať údaje zobrazené po prihlásení?

Link d'accesso: Ako je možné zobraziť zoznam projektov, v ktorých som spoluriešiteľ?

Link d'accesso: Ako odstrániť projekt?

Link d'accesso: Ako opraviť chybu, ktorú som našiel v popise projektu?

Link d'accesso: Ako pridať grantovú agentúru, ktorá nie je v zozname?

Link d'accesso: Ako sa dá dostať do systému tak, aby som mohol zadávať svoje projekty?

Link d'accesso: Ako vložiť nový projekt?

Link d'accesso: Ako vyexportovať údaje o mojich projektoch alebo projektoch pracoviska?

Link d'accesso: Ako zmeniť členov riešiteľského kolektívu?

Link d'accesso: Aký účel má položka poznámky pri názve projektu?

Link d'accesso: Kto zapisuje údaje o projekte?

PROJ - PROJEKTY PRACOVNÍKOV UKF (VEREJNÁ SEKCIA)

Link d'accesso: Ako nájsť hľadané projekty?

Link d'accesso: Ako postupovať, keď som zabudol heslo?

Link d'accesso: Ako vyhľadať projekty pracoviska?

Link d'accesso: Ako vyhľadať projekty, v ktorých som spoluriešiteľ?

Link d'accesso: Čo sa dá dosiahnuť zaškrtnutím políčka „Zobraziť počty projektov“?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF

Link d'accesso: Ako je možné objednávať stravu?

Link d'accesso: Dokedy je možné objednávať stravu?

Link d'accesso: Koľko jedál denne je dotovaných?

STR - STRAVOVACÍ SYSTÉM UKF - OBJEDNÁVKOVÝ PC

Link d'accesso: Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Link d'accesso: Ako si objednáme jedlo?

Link d'accesso: Ako si prezrieme zoznam objednávok?

Link d'accesso: Ako si vyberieme jedlo, ktoré bolo vložené do burzy?

Link d'accesso: Ako ukončíme prácu s programom?

Link d'accesso: Ako vyzerá obrazovka?

Link d'accesso: Ako zistíme, aké jedlá sme si v minulosti objednali?

Link d'accesso: Ako zrušíme objednávku?


Pagina:  1  2  (Successivo)
  TUTTI