Všetky kategórie

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO

KURZ

Vložte odkaz: Čo môžeme nastaviť v kurze?

PRIDÁVANIE ZDROJOV

Vložte odkaz: Ako naraz vložiť do adresára väčšie množstvo súborov?

Vložte odkaz: Ako pridať nadpis pre tému/ týždeň?

Vložte odkaz: Ako pridať súbor do kurzu?

Vložte odkaz: Ako pridať súbory do súkromných súborov v kurze?

Vložte odkaz: Ako pridať text do témy/týždňa?

Vložte odkaz: Ako vložiť obrázok (multimédiá) do kurzu?

Vložte odkaz: Čo môžeme nastaviť pri pridávaní súborov do kurzu?

SKUPINY A ZOSKUPENIA

Vložte odkaz: Ako odobrať študenta zo skupiny?

Vložte odkaz: Ako pridať do zoskupenia skupiny?


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO