Tvorba kurzov (Q&A)


Tvorba kurzov (Q&A)

All categories

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ADMINISTRÁCIA KURZU

Entry link: 
  Aké sú typy modulov?

Entry link: 
  Ako odobrať študenta z kurzu?

Entry link: 
  Ako pridať študenta do kurzu?

Entry link: 
  Ako pripraviť kurz na nový semester?

Entry link: 
  Ako zálohovať kurz?

Entry link: 
  Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Entry link: 
  Ikony a ich význam?

Entry link: 
  Obnova kurzu zo zálohy

Entry link: 
  Zálohovanie kurzu

ANKETA

Entry link: 
  Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL