All categories

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ADMINISTRÁCIA KURZU

Entry link: Aké sú typy modulov?

Entry link: Ako odobrať  študenta z kurzu?

Entry link: Ako pridať študenta do kurzu?

Entry link: Ako pripraviť kurz na nový semester?

Entry link: Ako zálohovať kurz?

Entry link: Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Entry link: Ikony a ich význam?

Entry link: Obnova kurzu zo zálohy

Entry link: Zálohovanie kurzu

ANKETA

Entry link: Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL