Все категории

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Далее)
  Все

ADMINISTRÁCIA KURZU

Ссылка на запись: Aké sú typy modulov?

Ссылка на запись: Ako odobrať  študenta z kurzu?

Ссылка на запись: Ako pridať študenta do kurzu?

Ссылка на запись: Ako pripraviť kurz na nový semester?

Ссылка на запись: Ako zálohovať kurz?

Ссылка на запись: Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Ссылка на запись: Ikony a ich význam?

Ссылка на запись: Obnova kurzu zo zálohy

Ссылка на запись: Zálohovanie kurzu

ANKETA

Ссылка на запись: Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?


Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Далее)
  Все