Analýza odborného textu a diskurzu

Cieľom predmetu je získanie vedomostí o jednotlivých súčastí odborného diskurzu. Na konkrétnych
typoch textov z rozličných typov odborného diskurzu sa študent oboznámi zo špecifikami
profesionálnej komunikácie v akademickom, právnickom, medicínskom, obchodnom, mediálnom
a politickom diskurze.