Európsky a svetový literárny kontext (pre translatológov)

Kurz Európsky a svetový literárny kontext predstaví základné pohyby vo vývine európskej a svetovej literatúre od najstarších čias až po súčasnosť. Poukáže na hlavné vývinové zdroje európskej a literatúry, akými sú antická literatúra, Biblia a folklór – predovšetkým žáner rozprávky. Ukáže na premenlivosť i zložitosť foriem, tém a motívov v historickom vývoji literatúry.

Učiteľ: Silvia Lauková