Algebraické rovnice (KM/AR, Páleníková)

Kurz je určený prioritne pre študentov učiteľstva matematiky. Obsahom kurzu sú:

  • Kvadratické rovnice
  • Binomické rovnice
  • Kubické rovnice
  • Bikvadratické rovnice
  • Reciproké rovnice