Lektorské cvičenia II. prváci A

Seminár aplikuje teoretické poznatky z oblasti španielskej gramatiky. Na tomto pozadí si študent prostredníctvom lexikálnogramatických cvičení precvičí jazykové zručnosti s cieľom zdokonaliť samostatný písomný prejav.