Editorstvo a vydavateľská prax

Tento e-learningový kurz vznikol ako podpora pre výučbu predmetu Editorstvo a vydavateľská prax. Je určený študentom 1. ročníka interného a 3. ročníka externého štúdia v odbore editorstvo a vydavateľská prax. Nájdete tu študijný materiál a testy, ktoré vám pomôžu preveriť si získané vedomosti. Priestor môžete využiť aj na online diskusiu s vyučujúcimi a medzi sebou.